התנהלות כלכלית בעידן בוקסר

הקלטות של גזבר העירייה שהתבטא בנושא אגרת השמירה ועוד נושאים