30 C
Ness Ziona
יום ראשון, יוני 16, 2024

חברת חשמל: עליה של 5.7 אחוזים בתעריף החשמל לצרכן הביתי

חובה לקרוא

התעריף לצרכן ביתי מייצג יעלה בכ-%5.7.

רשות החשמל מפרסמת היום החלטה בהמשך לשימוע שפורסם ביום 21.12.2022, בדבר עדכון תעריפי החשמל לשנת 2022. בהתאם להחלטה, התעריף הכולל לצרכן ביתי מייצג יעלה בכ-5.7%. התעריף יכנס לתוקף ביום 1 בפברואר 2022.

הגורם המרכזי לעלייה בתעריף החשמל הוא מחיר הפחם העולמי שעלה במהלך השנה האחרונה למעלה מ-100%. בשנת 2021, כ-23% מסך הייצור המשקי נעשה באמצעות פחם. עם זאת, החל מהשנה הקרובה שיעור הייצור בפחם צפוי לרדת בהדרגה עד להפסקה מוחלטת של השימוש בו בשגרה בשנת 2026. התעריף לשנת 2022 מגלם כבר הפחתה של כ-20% בכמות הפחם המשמש לייצור חשמל ביחס לצריכת הפחם בשנת 2021.
בנוגע להפרש בין גובה התעריף שפורסם לשימוע ובין גובה התעריף שנקבע בהחלטה הסופית יצוין כי המשך התייקרות הפחם במהלך חודש ינואר הוא הסיבה הכמעט בלעדית להפרש.

העלייה במחירי הפחם באה על רקע משבר האנרגיה העולמי שהוביל לעליה במחירי הדלקים בכל העולם, לרבות מחירי גז טבעי, נפט וכאמור פחם. העלייה במחירי האנרגיה הביאה לעלייה משמעותית במחירי החשמל במדינות רבות, לדוגמא : בריטניה (34%) שוודיה (35%), בלגיה (18%), אוסטריה (14%) וגם כמה מדינות עם עליה מתונה יותר כמו צ'כיה (9%), איטליה (6%), וגרמניה (5%). בישראל כאמור העלייה מתונה יחסית, בין היתר בשל הצמצום בשימוש בפחם בשנים האחרונות.

עוד יצוין כי ההשפעה של עליית מחירי הפחם התמתנה בשל ירידת שער הדולר, אך בסך הכול הביאה להתייקרות של כ-12% בעלות המוכרת לשם חישוב התעריף. עליית מדד המחירים לצרכן וגידול בכמות האנרגיות המתחדשות המשולבות במשק, הביאו להתייקרות נוספת בעלות המוכרת.

בשל העלייה במחירי הפחם כאמור, תעריף החשמל לצרכן הביתי היה צריך לעלות בכ- 10%, אולם מספר גורמים הביאו להתמתנות העלייה בתעריף החשמל ובהם הרווחים ממכירת תחנת הכוח "חגית מזרח", שיועברו במלואם לצרכני החשמל במסגרת עדכון התעריף הנוכחי והורידו את העלות המוכרת. בנוסף נרשמה ירידה במחירי הגז שהושפעה בין היתר גם מהירידה בשער הדולר.

להלך תרשים המתאר את התפתחות מחירי הפחם המוכרים לחברת החשמל ב-13 החודשים האחרונים ואת התפתחות אינדקס העולמי למחירי הפחם (API2) במונחי דולר לטון:

-מצ"ב צילום בהודעה הבאה.-

סך העלות המוכרת צפויה לעמוד על כ-24.4 מיליארד₪ גידול של כ-2 מיליארד₪ מהעלות המוכרת בשנה החולפת. להלן עלות האנרגיה לצרכן ביתי (אגורות לקוט"ש) בשנים האחרונות:

להלן קישור להחלטה המלאה:

https://www.gov.il/he/Departments/policies/62302

0 0 votes
Article Rating
- פרסומת -spot_img

כתבות נוספות

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
- פרסומת -spot_img

חדשות אחרונות

0
Would love your thoughts, please comment.x
דילוג לתוכן