33.7 C
Ness Ziona
יום חמישי, יולי 18, 2024

משרד האוצר, משרד הבינוי והשיכון ומשרד הפנים הציגו את תוכנית הדיור הממשלתית לשנים 2022

חובה לקרוא

שר האוצר, אביגדור ליברמן, שרת הפנים, איילת שקד ושר הבינוי והשיכון, זאב אלקין, הציגו אתמול (ב'), את תוכנית הדיור הממשלתית לשנים 2022-2025. התוכנית תביא לגידול מהיר של היצע הדירות ובכך תביא להורדת מחירים כבר בטווח המיידי.
התוכנית מורכבת מקביעת יעדים ממשלתיים לתכנון ולפיתוח, מתקציבים שנכללים במסגרת תקציב המדינה להסרת חסמים להגדלת היצע הדיור, מרפורמות שנכללות בחוק ההסדרים שמייצרות שינויים מבניים לייעול שוק הדיור וכן מצעדים נוספים בצד ההיצע והביקוש שיביאו להגדלת היצע הדיור בטווח הקצר. כל אלו מתבצעים בשיתוף פעולה מלא בין משרד האוצר, משרד הבינוי ושיכון, רשות מקרקעי ישראל, מטה התכנון הלאומי, ומשרד הפנים.

*יעדי התוכנית:*
● 280,000 התחלות בנייה בשנות התוכנית – יעד המהווה עלייה של עשרות אחוזים ביחס להתחלות הבנייה בשנים האחרונות.
● תכנון 500,000 אלף יחידות דיור חדשות במוסדות התכנון.
● פרסום מכרזים ל300,000 יחידות דיור בקרקעות מדינה .
● הצלחת מכרזים בקרקעות מדינה להקמת 180,000 יחידות דיור.

*השקעות בתשתיות תומכות דיור:*
● כ-8 מיליארד שקל לפיתוח תשתיות תומכות דיור ובכלל זה תשתיות תחבורה, ניקוז וביוב.
● כ-5.5 מיליארד שקל להקמת גני ילדים ובתי ספר תומכי דיור.
● כ-640 מלש"ח לצורך עידוד רשויות מקומיות לאשר היתרי בנייה.
●  למעלה מ-2 מיליארד שקל לתכנון, לפיתוח ולהסרת חסמים להגדלת היצע הדיור בחברה הערבית.

*רפורמות הממשלה לטיפול בשוק הדיור:*
● הארכת פעילות הותמ"ל – לותמ"ל תרומה משמעותית להגדלת המלאי התכנוני של יחידות דיור ולקיצור משך הליך התכנון. לצורך הגדלת ההיצע קידמה הממשלה הצעת חוק שאושרה על ידי הכנסת להארכת פעילות הותמ"ל.
● ביטול הקלות כמותיות – חוק ההסדרים החדש צפוי לבטל את ההקלות הכמותיות בחוק התכנון והבנייה שמעכבות משמעותית את משך התכנון ומעוותות את הליכי התכנון.
● התחדשות עירונית – במסגרת חוק ההסדרים, מקדמת הממשלה רפורמת ענק להאצת הבנייה בהתחדשות עירונית. הרפורמה מסירה חסמים רבים בקידום פרויקטים של פינוי-בינוי וכוללת בין היתר צעדים לצמצום תופעת הדייר הסרבן, הגברת ההגנה על דיירים מפני החתמות פוגעניות, יצירת וודאות והפחתת רגולציה לאורך תהליך הפינוי בינוי והעמקת הקלות המס בפרויקטים אלו. בנוסף, הממשלה תשקיע כחצי מיליארד ש"ח בתשתיות התומכות בפרויקטים להתחדשות עירונית על מנת לאפשר את תוספת יחידות הדיור במרקם הבנוי.
● הסבת משרדים למגורים – במסגרת חוק ההסדרים מקדמת הממשלה רפורמה לייעול שטחי התעסוקה באמצעות מנגנון שיאפשר המרה מהירה של שטחי משרדים לדירות קטנות להשכרה ארוכת טווח, דיור מוגן ומעונות סטודנטים בהליך מקוצר וללא הליך תכנון מחדש. כמו כן, תוקם ועדת משנה למועצה הארצית שתעסוק בתכנון מחדש של מתחמי משרדים והסבתם למגורים. הצעד יציע פתרונות דיור לאוכלוסייה צעירה ולבני הגיל השלישי בלב אזורי הביקוש.
● פורום מנכ"לים להסרת חסמים – לצורך קידום שיתוף הפעולה ממשלתי בתחום הדיור, ובשל הירתמות כלל משרדי הממשלה הרלוונטיים להגדלת היצע הדיור, הוקם פורום מנכ"לים בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה שיתכנס באופן תדיר על מנת לדון בחסמי תכנון ופיתוח במטרה להגדיל את היצע הדיור.

*צעדים נוספים שתקדם הממשלה:*
● ייעול הליכי רישוי – קידום של מגוון מסלולי רישוי שיביאו לייעול תהליך הרישוי ולקיצור משך הוצאת ההיתר, שמהווה כיום צוואר בקבוק משמעותי להגדלת היצע הדיור. במסגרת זו, יאושר בחוק ההסדרים מסלול לרישוי עצמי במסגרתו אדריכלים מורשים יהיו רשאים לאשר היתרי בנייה במקום הרשות המקומית.
● חלופת שקד לתמ"א 38 – לאור תרומת התמ"א להתחלות הבנייה בשנים האחרונות, מקדמת שרת הפנים חלופה להתחדשות הבניין הבודד. במסגרת החלופה, הוועדה המקומית תהיה רשאית להגדיל זכויות בנייה למגורים בתוכנית שתיחשב גם כהיתר בנייה.
● העלאת מס רכישה – על מנת למתן את הביקושים העודפים של המשקיעים שמובילים לעליית מחירים, מוצע להעלות את שיעור מס הרכישה על משקיעים ל-8%.
● עידוד בנייה בקרקע פרטית – לצורך עידוד מימוש קרקעות פרטיות, מוצע להעניק הקלות במס לבעלי קרקעות שיבנו בשנים הקרובות ולתקן עיוותים במס שבח.
● ביטול שימושים חורגים בדירות מגורים – לאור מצוקת הדיור הקיימת, לצד העודף המתוכנן בשטחי תעסוקה, יש לבטל את האפשרות לשימוש חורג בדירות מגורים ולהחזירן לשימוש למגורים  רק במרכז הארץ ולא לגני ילדים.
● ביטול שימוש בדירות לצורך אחסון מלונאי קבוע ( (Airbnb- מוצע למנוע שימוש בדירות מגורים לצורך פלטפורמות מלונאות שיתופיות. שינוי זה יחזיר דירות לשוק המגורים ויגדיל את היצע הדירות הזמינות להשכרה.
● פיצול דירות עם תוספת זכויות בנייה – מוצע לאפשר פיצול דירות ללא הליך תכנוני נוסף לתוספת דירה שתשמש להשכרה או למגורי קרובו של בעל הדירה. על מנת לעודד פיצול כאמור באופן שיגדיל את ההצעה, מוצע לאפשר תוספת זכויות בנייה של 45 מ"ר.

*שר האוצר, אביגדור ליברמן:* "תוכנית הדיור שהוצגנו היום נועדה להיאבק בעליית מחירי הדיור בעיקר באמצעות הגדלת ההיצע. במסגרת אישור תקציב המדינה אישרתי תקציבים משמעותיים לתשתיות תומכות דיור, כיתות לימוד, תמרוץ היתרים, פיתוח בחברה הערבית, התחדשות עירונית ועוד. זאת בהמשך לסעיפים בחוק ההסדרים שכולל בתוכו רפורמות חשובות לשוק הדיור ביניהן, שכירות ארוכת טווח, התחדשות עירונית, הסבת משרדים ועוד. אני מודה לשרת הפנים ושר השיכון שנכנסו איתי אל מתחת לאלונקה, ויחד בחרנו לטפל בבעיות שורשיות ולנקוט בצעדים דרמטיים ויצירתיים שיביאו לתוספת של כ-300,000 יחידות דיור ב-4 שנים הקרובות".

*שר הבינוי והשיכון, זאב אלקין:* "הצגנו היום תוכנית כוללת ולא פתרון קסם של צעד אחד, ואנחנו מאמינים שהסל הזה, שמורכב מעשרה צעדים שכבר מבוצעים בימים אלה ועוד שבעה צעדים חדשים שיצאו לדרך ממש בקרוב, יוכיח את עצמו. כתוצאה מהצעדים שכבר מבוצעים, כבר השנה אנו צפויים לשבור את שיא השיווקים השנתי שיגיע ליותר מ-80 אלף יחידות דיור.  במקביל לכל הצעדים לבלימת מחירי הדיור, כבר בשבוע הקרוב אנו מתחילים בביצוע תוכנית "מחיר מטרה", שתיתן לזוגות צעירים אפשרות לרכוש דירה בהנחה של מאות אלפי שקלים. זוהי תוכנית בה המדינה מפסיקה לספסר בקרקע ומוותרת על בין 12 ל-20 מיליארד שקלים מההכנסות על הקרקע בשנים הקרובות. התוכנית החשובה הזו היתה מתבקשת והכרחית לנוכח המציאות הנוכחית. אני מודה לשר האוצר ולשרת הפנים על שיתוף הפעולה המלא בדרך לגיבוש התוכנית ועל שיתוף הפעולה עם כל משרדי הממשלה והגופים השונים. שיתוף הפעולה הזה בין כל השחקנים בתחום הדיור, הוא חסר תקדים והוא מבטיח שבאמצים המשותפים נדע להביא ליישום התוכנית כולה".

*שרת הפנים, איילת שקד:* "מאז הקמת הממשלה, משבר הדיור החמור שאנחנו מצויים בו ניצב עבורי כמשימה מרכזית ועליונה. בשנתיים האחרונות, בעקבות המחלוקות הפוליטיות ואי העברת תקציב המדינה, המשבר החריף אף יותר ולא שווקו מספיק דירות. יחד עם שר האוצר, אביגדור ליברמן, שר השיכון והבינוי, זאב אלקין ואנשי המקצוע במשרדנו בנינו תוכנית רצינית ומעמיקה שתצמצם רגולציה, תקצר ותייעל תהליכים, תקל על תהליך הבנייה של הקבלנים, תגדיל את היצע הדירות בשוק בטווח המיידי לכ-80 אלף דירות השנה ובעיקר שתשים לה למטרה לכל הפחות לעצור את העליה במחירי הדיור. כל הרפורמות יכנסו לתוקפן כבר בחודשים הקרובים ויאפשרו בניה מהירה ופשוטה יותר. השקת תוכנית הדיור של ישראל היא בשורה ענקית לאזרחי המדינה ואני מקווה שהיא תהווה נקודת אור עבור אזרחים שאיבדו את התקווה למצוא דירה במחיר שפוי במדינת ישראל״.

צילום אילוסטרציה

0 0 votes
Article Rating
- פרסומת -spot_img

כתבות נוספות

הערה 1

Subscribe
Notify of
1 תגובה
Inline Feedbacks
View all comments
גל א
2 years ago

תכלס, ראשי ערים מעדיפים בניה נמוכה, כי ההגבלות על רמת תשלומי הארנונה הופכת כל תושב לעומס. ראשי ערים מעדיפים עסקים, שמשלמים מחיר ריאלי. מצד שני, ערים נמוכות ופיזור אוכלוסיה סטייל נס ציונה, לא מאפשר תחבורה ציבורית יעילה, ומאלץ אוטובוסים להזדחל דרך מבוכי כבישים פנימיים (כי שכונות מתוכננות כיום כאילו הן כפר נפרד מהעיר שהם בתוכה! או שלא שמנו לב איך ניו יורק בנויה שתי וערב של רחובות, עם בתים גבוהים מעל בתי מסחר?) אי אפשר להמשיך ככה. ומי שחולם שקרקע כל כך יקרה בלב גוש דן תאפשר בניה של דיור זול בבניה נמוכה, חי על הירח. זה אולי התאים למדינה… Read more »

- פרסומת -spot_img

חדשות אחרונות

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
דילוג לתוכן