21 C
Ness Ziona
יום שישי, אפריל 12, 2024

מועצת רשות המים: לראשונה מאז 2017, תעריפי המים למשקי הבית צפויים לרדת כבר בינואר הקרוב

חובה לקרוא

*תעריפי המים לבית ירדו בכ- 1.76%, המשמעות לצרכן הממוצע: הפחתה של כ-5 ₪ לחשבון תקופתי.*
מועצת רשות המים אישרה היום (יום ה') לפרסם לשמיעת עמדות הציבור הצעה להורדת תעריפי המים לבית בכ- 1.76% בתחילת חודש ינואר 2022. הפחתת התעריפים הצפויה הינה הראשונה מאז יוני 2017 ומגיעה בעיקר מגידול בהכנסה ממכירות מים, הצמדת התעריף לסל המדדים, הפרשים בהתחשבנות עם מקורות על שנים קודמות ועוד.

התעריף לכמות מוכרת (התעריף הנמוך) יעמוד מעתה על 7.506 ₪ למ"ק (במקום 7.641 ש"ח למ"ק) ואילו התעריף לכל כמות נוספת (התעריף הגבוה) יעמוד על כ-13.475 ₪ למ"ק (במקום 13.717 ₪ למ"ק).

למרות הגידול בעלויות משק המים הנובעות מהשקעות של תאגידי המים והביוב, עדכון עלויות מט"שים, הצמדת העלויות לסל המדדים ותשלומים נוספים הנדרשים כחלק מהמשך הערכות לקליטת מי הים המותפלים, השומרים על ניהול יציב ובר קיימה של משק המים, הפחתה זו מתבצעת בשים לב למצב משק המים ולהשקעות הנדרשות במשק המים הארצי.

על פי החוק, תעריפי המים חייבים לשקף את עלותם האמיתית, והם מתעדכנים פעמיים בשנה: בתחילת ינואר ובתחילת יולי.
*מנהל רשות המים ויו"ר מועצת רשות המים גיורא שחם*: "רשות המים תמשיך לחתור לייעול עבודתם של ספקי המים השונים (מקורות, תאגידים איגודי ערים לביוב וכיו"ב) – פעולות אשר תכליתן צמצום העלויות הנדרשות לאספקת שירותי המים והביוב באופן יעיל ובכך להמשיך לחתור לבקרה הדוקה וצמודה על התעריף, ככל שניתן."

על רקע שינויי האקלים העולמיים וגידול האוכלוסיה, משק המים בישראל בעיצומו של מהלך ארוך טווח שמטרתו להבטיח אספקת מים סדירה לכל תושביה יחד עם שמירה ברת קיימא על מקורות המים הטבעיים ואספקת מים לטבע. בנוסף ישראל מובילה בעולם בתחום טיהור מי הקולחין שלה ובכך מספקת מים לחקלאות ושומרת על ערכי הטבע באזור אקלימי קשה זה.

*בזכות ניהול משק מים אחראי, תכנון ארוך טווח ואכיפה של יישום החלטות רשות המים תעריפי המים לינואר 2022 למגזר הביתי ירדו בשיעור של כ- 1.76% ביחס לתעריפי יולי 2021.*

0 0 votes
Article Rating
- פרסומת -spot_img

כתבות נוספות

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
- פרסומת -spot_img

חדשות אחרונות

0
Would love your thoughts, please comment.x
דילוג לתוכן