32.1 C
Ness Ziona
יום שלישי, אפריל 23, 2024

נפתחו הליכי אכיפה כנגד מספר יצרני ויבואני משקאות, המשווקים מכלי משקה בפיקדון ללא סימון המכלים, כנדרש בחוק

חובה לקרוא*לא קיבלו מכם בקבוקים בסופרמרקט? לא החזירו לכם את דמי הפיקדון? המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה ביצעה פעילות אכיפה ממוקדת בנושא חוק הפיקדון על מכלי משקה בעשרות סניפים של רשתות שיווק, מכולות ומחסנים; נפתחו הליכי אכיפה כנגד מספר יצרני ויבואני משקאות, המשווקים מכלי משקה בפיקדון ללא סימון המכלים, כנדרש בחוק*

_*השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל:* "אחרי הצעד הסביבתי של החלת חוק הפיקדון גם על בקבוקי משקה גדולים, אנו ממשיכים לפעול לאכיפת החוק על-פי מדיניות 'המזהם משלם'. על היצרנים והיבואנים של מכלי המשקה לשאת באחריות המלאה לאיסופם, להחזיר דמי פיקדון לציבור ולהעביר את המכלים למיחזור באמצעות בתי העסק, למען הציבור והסביבה בישראל"_
 
המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה ביצעה פעילות אכיפה ממוקדת ובדיקה של יישום חוק הפיקדון על מכלי משקה. הפעילות, שנערכה בשיתוף אגף אחריות יצרן במשרד להגנת הסביבה והמדור להגנת הסביבה במשטרת ישראל, כללה עריכת ביקורות ברשתות השיווק, על מנת לקבל תמונת מצב בעניין יישום החוק, והיערכות לקראת החלת חוק הפיקדון גם על בקבוקי משקה גדולים בדצמבר 2021.

בפעילות זו נבדקו פניות שהתקבלו במשרד להגנת הסביבה מכל רחבי הארץ, על קשיים שמערימות רשתות השיווק כדי לפטור את עצמן מקבלת מכלי המשקה ומתן תמורה לציבור בהתאם לחוק ולתקנות.

במסגרת הפעילות, פשטה המשטרה הירוקה על 59 עסקים, וכבר החלה בהליכים מול מספר מחסנים של יבואני ויצרני משקאות, שנמצא כי לא סימנו את מכלי המשקה ובכך הפרו את הוראות החוק. בנוסף, מספר בתי עסק שלא קיבלו בקבוקים ולא החזירו את דמי הפיקדון או שנמצאו אצלם מכלים שאינם מסומנים כחוק, קיבלו הודעות קנס במקום, לפי החוק.

בנוסף, במסגרת הליכי בקרה שוטפת שמבצע המשרד להגנת הסביבה, עלה כי מספר יבואני משקאות המייבאים ומשווקים בפריסה ארצית, מפיצים מכלים שאינם מסומנים בסימון המחייב "חייב בפיקדון" עם סכום הפיקדון כפי שנדרש בחוק. במקרה הנבדק, הסימון מוטבע רק על אריזת הפלסטיק המאגדת את המכלים, ואין סימון כחוק על מכלי המשקה עצמם. התנהלות זו מהווה הפרה של החוק, מונעת מצרכני מכלי המשקה לקבל בחזרה את דמי הפיקדון ומגדילה את הסבירות שמכלי המשקה יתפזרו בשטחים הפתוחים או יוטמנו ולא ימוחזרו – זאת בניגוד לאסטרטגיית הטיפול בפסולת של המשרד להגנת הסביבה. 

ב-1 לדצמבר 2021 תיכנס לתוקפה הרחבת חוק הפיקדון גם על מכלי משקה בנפח 1.5 ליטרים ומעלה. על בתי העסק יהיה למכור גם מכלי משקה אלו כאשר הם מסומנים בסימן חייב בפיקדון, לקבלם בחזרה מהציבור, ולהחזיר בגין מכלים מסומנים פיקדון לציבור.

המשרד להגנת הסביבה קורא לאזרחים שנתקלים במכלי משקה שאינם מסומנים וכן נתקלים ברשתות שיווק, מכולות, חנויות נוחות ובתי עסק שמוכרים מכלי משקה שאינם מסומנים או שלא מחזירות מסיבות שונות את דמי הפיקדון, לפנות לפניות הציבור של המשרד לכתובת: pniot@sviva.gov.il.

*רקע והרחבה:*

חוק הפיקדון מטיל על יצרני ויבואני מכלי משקה מספר חובות, בין השאר חובת סימון מכלי משקה מלאים; חובת איסוף; חובת מיחזור; חובה להחזרת דמי הפיקדון לצרכנים וכן חובת הדיווח לממונה על החוק על יישום מלא של כל דרישות החוק. 

יצרנים ויבואנים של מכלי משקה נדרשים לשווק מכלים החייבים בפיקדון, רק כאשר הם מסומנים בצורה הנראית לעין, במילים "חייב בפיקדון" וכן ציון סכום הפיקדון, באופן שאינו ניתן להסרה או למחיקה. בחוק אף נקבע כי על גודל הכיתוב לכסות באופן מלא שטח שלא יפחת מ-2 סנטימטרים רבועים, וסכום הפיקדון יופיע באותיות ובספרות שגודלן יכסה באופן מלא שטח שלא יפחת מ-0.5 סנטימטרים רבועים. כמו כן, בהתאם לחוק, חל איסור על רשתות השיווק ובתי העסק למכור משקאות לא מסומנים.

המנגנון של החזרת דמי הפיקדון על מכלי המשקה נועד לשפר את רמת הניקיון במרחב הציבורי, כמו גם להקטין את כמות האשפה המופקת ונטמנת, באמצעות שיטה שתעודד ותמריץ ייצור ושימוש במכלי משקה הניתנים למיחזור.

אי-סימון המכלים מונע את קיום מטרות החוק: אי החזרת דמי הפיקדון לציבור וזליגת מכלי המשקה הלא מסומנים אל הפח הירוק ומשם להטמנה או חמור מכך למרחב הציבורי. לסוגיה זו השלכות כלכליות גם על הרשויות המקומיות, שפינוי מכלי המשקה מהפחים הירוקים אל אתרי ההטמנה מגדילים את הוצאותיהן בגין איסוף הפסולת ובגין היטל ההטמנה.

צילום אילוסטרציה

0 0 votes
Article Rating
- פרסומת -spot_img

כתבות נוספות

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
- פרסומת -spot_img

חדשות אחרונות

0
Would love your thoughts, please comment.x
דילוג לתוכן