27.1 C
Ness Ziona
יום ראשון, יוני 16, 2024

השנה לראשונה חלוקת התמיכות לשנת 2020 נעשתה בהתאם לקריטריונים החדשים שפורסמו לציבור

חובה לקרוא

סך תקציב התמיכות גדל השנה בכ-150,000 ₪ ולא צומצם למרות משבר הקורונה, וזאת נוכח הפגיעה הכלכלית הקשה שספגו האגודות והעמותות בתקופה זו ומתוך רצון לאפשר את המשך השירותים החשובים שנותנות העמותות לתושבי וילדי העיר

לראשונה בעיריית נס ציונה, חלוקת תמיכות לשנת 2020 נעשתה בהתאם לתבחינים וקריטריונים שפורסמו, אשר היו שקופים לציבור. כל עמותה שהגישה בקשה, דורגה בהתאם לטבלת הקריטריונים בסיוע ועדה מקצועית, וקיבלה ניקוד ממנו נגזר סכום התמיכה. 

בין הקריטריונים שנוקדו בתחום הספורט ההישגי קבוצתי: מספר המנויים, מספר קבוצות משחקות במסגרת איגוד תכנית האב לספורט, מספר הספורטאים החברים הפעילים בעמותה/אגודה שהינם תושבי העיר, מענק עידוד בליגה תחרותית ומענק קידום ספורט נשים. 

בין הקריטריונים שנוקדו בתחום הספורט העממי: מספר הספורטאים החברים הפעילים בעמותה/באגודה שהינם תושבי העיר ומענק קידום ספורט נשים. 

בין הקריטריונים שנוקדו בתחומי עמותות הרווחה, תרבות ודת: אחוז מקבלי שירות שהם תושבי נס ציונה מתוך כלל מקבלי השירות, מספר תושבי נס ציונה מקבלים השירות, בלעדיות השירות לעומת ארגונים אחרים, מגוון השירותים של העמותה לתושבי העיר, תדירות השירות לאורך השבוע לתושבי העיר, שנות פעילות בעיר, ועוד.

בין הקריטריונים שנוקדו בתחום הנוער: מספר חניכים תושבי העיר, השתתפות באירועים עירוניים, השתתפות בפעילות קהילתית, מספר חניכים עם צרכים מיוחדים ותוספת מענק לחניכי צרכים מיוחדים מורכבים. 

יש לציין כי על אף משבר הקורונה וחרף המשבר הכלכלי – סך תקציב התמיכות לשנת 2020 לא נפגע ואף גדל משנה שעברה  בכ-150,000 ₪ כדי לעזור גם לעמותות לצלוח את משבר הקורונה והוא עומד על סך של: 5.5 מיליון ₪, שחולק לעמותות בתחומים האמורים. 

בהתאם לתבחינים שאושרו, סך התמיכות שאושרו לשנת 2020 בתחום הספורט, גדל לעומת התמיכות שניתנו בשנת 2019 ב – 105,000 ₪. 

סך התמיכות לשנת 2020 בתחום הרווחה והתרבות גדל בכ – 35,000 ₪ לעומת שנת 2019. 

וסך התמיכות לשנת 2020 בתחום הנוער נשאר כפי שהיה בשנת 2019. 

*מצורף כנספח פרוטוקול וועדת התמיכות שאושר במליאה.

פרוטוקול ישיבות הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה

מתאריך 4.6.2020 ומתאריך 14.6.2020

נוכחים:

 • עו"ד דפנה קירו כהן    –    יו"ר
 • ערן לבב        –        חבר וועדה
 • עו"ד שולמית מנדלמן כהן-        חברת וועדה

מוזמנים (בישיבה מיום 4.6.2020): 

 • כפיר פוניי –     מנהל מח' נוער
 • אסף שלם –    מנהל מח' ספורט
 • ענת לוין –     סגנית מנהל האגף לשירותים חברתיים ורווחה 
 • יעל בן נון –    מנהלת המדור להתנדבות 
 • עמית יעקב –    גזברות 

חלוקת תמיכות לשנת 2020:

בהתאם לתבחינים שאושרו, ואשור הגזבר כי הוגשו בקשות לתמיכה כדין, ממליצה הוועדה תמיכה לעמותות כדלקמן:

 1. ספורט

על פי התבחינים ומסגרת תקציב התמיכה הישירה לעמותות ספורט העומדת על 4,066,000 ₪. בהתאם לבקשות שהוגשו, הוועדה ממליצה לאשר תמיכות כדלקמן: 

 1. ספורט הישגי קבוצתי                   
 • עמותת הכדורגל סקציה נס ציונה (2014)                  1,093,810   ₪ 
 • עמותת נס ציונה כדורסל (2006)            2,159,286 ₪  
 • א.כ. נס ציונה                              696,905 ₪
 1. ספורט עממי 
 • עמותת טניס שולחן נס ציונה            18,159 ₪ 
 • הפועל טירת שלום                          5,448 ₪ 
 • מאמאנט                        39,224 ₪ 
  • עמותת המולטי ספורט בנס ציונה            53,170 ₪ 
 1. תמיכה עקיפה:

גובה התמיכה העקיפה לכלל העמותות (שווי השימוש במתקנים), יהא על פי  החלוקה:

ענף הספורטמתקני ספורטבטוחות וערבויות
כדורגל1,580,0001,200,000
כדורסל2,330,0001,850,000
כדור יד965,000100,000
טניס שולחן134,000
טירת שלום25,500
מאמאנט351,000
מולטי ספורט359,000
יתר ענפי הספורט114,000
סה"כ5,858,500
 1. טבלת סיכום תמיכות ספורט- תמיכה ישירה+ תמיכה עקיפה- שימוש במתקנים
  (ללא בטוחות וערבויות):
ענף הספורטתמיכה ישירה
תמיכה עקיפה- שימוש במתקניםסה"כ(בש"ח)

תמיכהמענקים ושונות

כדורגל1,093,810400,0001,580,0003,073,810
כדורסל2,159,286 2,330,0004,489,286
כדור יד696,905 965,0001,661,905
טניס שולחן18,159 134,000152,159
טירת שלום5,44825,00025,50055,948
מאמאנט39,224 351,000390,224
מולטי ספורט53,170 359,000412,170
יתר ענפי הספורט  114,000 
סה"כ  5,858,500 

 1. מענקים לקבוצות הספורט

בהתאם לבקשת עמותת הכדורגל סקציה נס ציונה (2014) ולאור העלויות הנוספות שיש לעמותה במשחקים באצטדיון חיצוני לאור עלייתה של הקבוצה לליגת העל,  ממליצה הועדה על תמיכה חד פעמית מסעיף מענקים ושונות לשנת 2020 בסך 400,000 ₪ . 

בנוסף, הגישה קבוצת הכדורגל "הפועל טירת שלום" בקשה למענק של 25,000 ש"ח, בשל מצוקה כספית אליה נקלעה בעקבות משבר הקורונה.

לאור זאת, ממליצה הוועדה על מענק חד פעמי לקבוצה, בסך 25,000 ₪ לשנת 2020, מסעיף מענקים ושונות.

 1. עמותות רווחה ותרבות 

על פי התבחינים ומסגרת התקציב לעמותות רווחה תרבות ודת עומד התקציב על סך 200,000 ₪ ובנוסף סכום של 100,000 ₪ אשר שוריין לעמותות העוסקות ברווחת האזרח הוותיק, ובשלב זה ממתין עד לסיום הליך בדיקה.

להלן חלוקת התקציב בהתאם לקריטריונים, אשר נבדקו והומלצו לוועדה ע"י נציגי אגף שירותים חברתיים ורווחה:

שם העמותהסכום התמיכה (בש"ח)
אור תורה שלום4,302 
אחדות יוצאי אתיופיה בנס ציונה       29,932 
איל"ן אגוד ישראלי לילדים נפגעים20,222 
אנוש-העמותה הישראלית לבריאות הנפש       20,151 
אקים ישראל הארגון הארצי לאנשים עם מוגבלות שכלית ולמשפחותיהם         4,406 
ארגון נוער מד"א         6,237
ארוחה חמה נס ציונה          9,828 
בית חב"ד         5,801 
דרור בתי חינוך ע"ש גימנסיה דרור- החלוץ         2,262 
ויצ"ו- הסתדרות עולמית לנשים ציוניות       15,041 
יד עזרא ושולמית         2,105 
יד שרה          3,761 
ידיד לחינוך        14,729 
עלמה- חוג ידידי מועדוניות אגף הרווחה       21,493 
מרכז יד ליולדת       13,002 
אעלה בתמר         2,210 
פעמונים ארגון חסד         2,158 
שיקמים מוסד חינוכי חקלאי בגן רווה11,887 
איחוד והצלה ישראל         3,344 
עמדא2,001 
תאיר מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה והטרדה מינית         2,262 
עמותת חן לפריון וחיים1,043
יש – ילדים ויתומים ניצולי שואה בישראל991
התנועה המסורתית832
סה"כ תמיכה    200,000 
 1. תנועות נוער

על פי התבחינים ומסגרת התקציב לעמותות נוער עומד על סך 600,000 ₪.

תנועה סכום תמיכה (בש"ח) 
בני עקיבא       28,315 
מכבי צעיר       54,592 
צופים     418,983 
כנפיים של קרמבו       57,347 
הנוער העובד והלומד         8,399 
סה"כ    567,636 


סכומי התמיכות המומלצים כאמור הינם  על בסיס אישור רו"ח /עו"ד בדבר מספרי החניכים בכל תנועה נכון ליום הגשת הבקשות 27/2/20.

 1. מינוי מפקחים:

הוועדה ממנה, בהתאם לנוהל התמיכות שבחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006 סעיף 17- "פיקוח על השימוש בתמיכה", את העובדים הבאים כמפקחים מטעמה על השימוש בכספי התמיכות:


יעל בן נון –         ממונה על תחום רווחה תרבות ודת
כפיר פוניי        ממונה על  תחום  תנועות נוער
אסף שלם –         ממונה על תחום הספורט 

המפקחים יגישו לגזבר העירייה דו"חות כל רבעון בצירוף דו"ח מסכם על פעילות העמותות השונות אשר יועברו לוועדה המקצועית, בהתאם להנחיות המקצועיות שיועברו למפקחים ע"י גזבר העירייה.

___________________

    עו"ד דפנה קירו כהן                                      מנכ"לית ויו"ר וועדת תמיכות

0 0 votes
Article Rating
- פרסומת -spot_img

כתבות נוספות

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
- פרסומת -spot_img

חדשות אחרונות

0
Would love your thoughts, please comment.x
דילוג לתוכן